Opplæringskontoret for industrilærlinger

Opplæringskontoret for Industrifag i Vestfold ble etablert i 1993. Bakgrunnen for etableringen var at en del industribedrifter i Vestfold ønsket seg sitt eget opplæringskontor.

Initiativet ble tatt for å synliggjøre bransjens behov for arbeidskraft og ha bedre kontakt med fylkets utdanningsavdeling.

Opplæringskontoret driver en utstrakt virksomhet for å informere de unge om fagenes innhold og muligheter

Opplæringskontoret har i fellesskap med bedriftene påtatt seg opplæringsansvaret i samarbeid med fagseksjonen i fylket. Opplæringskontoret har det hele og fulle ansvaret for deg som lærling, og kvaliteten på opplæring i bedriften.

Opplæringskontoret har også som målsetting å effektivisere og markedsføre de deltakende bedrifters faglige opplæring i industrifagene. Målet er å øke tilslutningen til fagopplæringen og bedre kvaliteten innen faget.

site.right.text