Våre fag, lærlinger i industrien, industrilærling

Fra og med skoleåret 2020–2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. 

Oppdatert 22.10.19, fag i henhold til Kunnskapsløftet

site.right.text