FAQ

Hva kreves for å få læreplass?

Skal du ha gode muligheter for å få læreplass, bør du ha bestått i alle fag på VG 2. Arbeidsgiveren vil sikkert se mest på karakterer i arbeidsteknikk. Han vil dessuten være interessert i hvor stor fravær du har hatt.

Men det er fullt mulig for bedrifter å inngå lærekontrakt selv om du skulle ha strøket i ett eller flere fag på VG 2. Hovesregelen er at alle fag må være bestått før fag- eller svenneprøven kan avlegges.

Hvordan får jeg lærekontrakt?

Som elev på VG 2, har du de beste forutsetninger for å få lærekontrakt. Opplæringskontoret samarbeider for tiden med cirka 120 lærebedrifter innen industrifag i Vestfold. Så mulighetene for læreplasser er store.

Dersom du vet om en plass du kunne tenke deg å arbeide, kan du selvfølgelig også ta kontakt med bedriften direkte, for på denne måten å selv skaffe deg en læreplass. Hvis du på denne måten får læreplass, kan du ta kontakt med opplæringskontoret, så vil vi ta oss av de formelle tingene.

Vi inngår kontrakt med deg og sørger for at godkjente bedrifter som er medlemmer i kontoret gjennomfører den nødvendige opplæringen av deg. Vi er også behjelplig med å skaffe ny læreplass dersom problemer oppstår mellom deg og lærebedriften.

Hva skjer hvis om jeg eller bedriften får problemer?

Skulle bedriften stanse eller utvikle seg på en slik måte at den ikke kan gi deg tilfredsstillende opplæring vil vi på Opplæringskontoret fange det opp, og  i samarbeid med deg skaffe ny læreplass.

Det er viktig at en underveis forholder seg til de spillereglene som styres av arbeidsmiljøloven i denne perioden, og at en kontakter opplæringskontoret så fort som mulig, hvis en ser at ting kan bli problematiske.

Hvordan blir jeg fagarbeider?

VG 1 Teknikk og industriell produksjon på videregående skole er inngangsporten til industrifaget. Etter VG 1 må du gå VG 2, og så gå 2 år som lærling i bedrift. Fagprøven avlegges etter den toårige læretiden. Dette er hovedveien frem til fagbrev.

Det finnes også andre veier, som full opplæring i bedrift, det vil si 4 å læretid i bedriften. Der man også går på lærlingskole i læretiden. Vil du vite mer om dette, er det bare å ta kontakt

site.right.text