Veien til spennende jobber i industrien, lærling i industrien, industrilærling

Det moderne samfunnslivet er preget av stadig ny teknologi, og vi står overfor en rivende utvikling.  Et moderne samfunn er utenkelig uten mekaniske fag. Hele vår industrielle sivilisasjon er bygd opp av fagfolk som stadig har utviklet og forbedret våre redskaper, hjelpemidler og bruksartikler.

Produktene spenner fra maskiner for å veve tøy til motorer for at biler skal kunne kjøre. Våre materielle hverdag har mekaniske innslag på alle punkter; uret, radioen, komfyren, kjøleskapet, låsen som sikrer dører, oljeplattformer, transporten til arbeidet – for å nevne noe.

Du som velger en utdanning innen mekaniske fag må du lære å mestre fagenes metoder, verktøy og redskaper, maskiner og måleinstrumenter. Disse er utviklet for et bredt spekter av oppgaver som å dreie, frese, bore, kappe, skjære, klinke, sveise og lodde.

Fagbrevet er din døråpner til industrien i Vestfold – enten du vil bli fagarbeider eller ingeniør.

VG 1 Teknikk og industriell produksjon på videregående skole er inngangsporten til industrifagene. Selv om du har bestemt deg for en høyere utdanning, som ingeniør, er det smart å begynne i en yrkesfaglig retning.

Etter VG 1 må du gå VG 2, og så to år som lærling i bedrift. Fagbrev avlegges etter den toårige læretiden.

Lærekontrakten inngås mellom lærlingen og opplæringskontoret. Bedriften lettes da for mange av de oppgavene som følger med det å ta inn en lærling. Opplæringen finner sted i en eller flere av kontorets medlemsbedrifter. I bedriften har du er vanlig ansettelsesforhold, og de rettigheter som følger med det.

OKI hjelper deg til spennende jobber i industrien. Vi samarbeider for tiden med cirka 120 lærebedrifter i Vestfold. Godt motiverte industrilærlinger er velkommen til oss. 

site.right.text