Dokumenter

På denne siden finner du dokumenter som du kan laste ned:

Veiledning bruk av App OLKWEB [klikk her]

Veiledningshefte for Faglige ledere fra sommer 2016 (pdf) [klikk her]

Brosjyre OKI (pdf)

Arbeidsbok Utplassering (*.doc) [klikk her]

Denne boken brukes i forbindelse med utplassering av elever fra ungdomsskole og videregående skole.

Arbeidshefte Lærling fra 2013 (pdf) [klikk her]

Dette hefte er til bruk for lærlinger til å planlegge - gjennomføre - dokumentere - vurdere et arbeidsoppdrag 

Veiledningshefte for Faglige ledere fra 2013 (pdf) [klikk her]

Dette er et veiledningshefte til Faglige ledere som skal brukes sammen med den nye versjonen av opplæringspermen fra 2013 

site.right.text